جمعه, ۱۲ آذر,۱۴۰۰

نمایش آمار

رضایت مندی شما از پاسخگویی پرسنل شرکت گرانمهر


ضعیف

62%

62 %


خوب

0%

0 %


عالی

37%

37 %


متوسط

0%

0 %

what's your opinion about gsco


not bad

12%

12 %


so so

0%

0 %


excelent

12%

12 %


good

75%

75 %

بازگشت به فهرست

}